HORARI DE PREGÀRIA I VISITES
Horario de Oración y Visitas
Prayer and visiting hours:
11:00 - 19:00 h
Feiners i dissabtes-Laborables-Sábados-Domingos y festivos
Weekdays-Saturdays-Sundays and holidays
11:00 - 14:00 h

MISSES-MISAS-MASSES:
Diari-Diario-Weekdays and saturdays 12:00h. Catalá.
Vísperes-Vísperas-Dissabtes-Sábados-Saturdays and eves of holidays 20:00h. Bilingüe. Bilingual Cantada grup "Veus de Santa Anna". Gospel Songs.
Diumenges-Domingos-Sundays 12:00h. Catalá cantada en gregorià per "Schola Cantorum de Barcelona". Gregorian chant.
13:00h. Castellá-Castellano-Spanish with organ. Organiste: Miquel González.
Festius-Festivos-Holidays 12:00h Bilingüe. Bilingual

ACTIVITATS DE FEBRER
1 de febrer Cafè Youcat 18h

6 de febrer Gospel 21:30h

10 de febrer Oració amb els Joves de l'Hospitalitat de Lourdes 19h 

14 de febrer Trobada Encontre Matrimonial 18h 

18 de febrer Missa Dimecres de Cendra Org.: Congregació Crist de la Bona Mort 20h

22 de febrer Missa en Italià Org: ACLICAT 18h