HORARI DE PREGÀRIA I VISITES
Horario de Oración y Visitas
Prayer and visiting hours:
11:00 - 19:00 h
Feiners i dissabtes-Laborables-Sábados-Domingos y festivos
Weekdays-Saturdays-Sundays and holidays
11:00 - 14:00 h

MISSES-MISAS-MASSES:
Diari-Diario-Weekdays and saturdays 12:00h. Catalá.
Vísperes-Vísperas-Dissabtes-Sábados-Saturdays and eves of holidays 20:00h. Bilingüe. Bilingual Cantada grup "Veus de Santa Anna". Gospel Songs.
Diumenges-Domingos-Sundays 12:00h. Catalá cantada en gregorià per "Schola Cantorum de Barcelona". Gregorian chant.
13:00h. Castellá-Castellano-Spanish with organ. Organiste: Miquel González.
Festius-Festivos-Holidays 12:00h Bilingüe. Bilingual

ACTIVITATS DE MARÇ

6 de Març  Gospel Experience 21:30h. Org: Units pel Gospel

14 de Març  Pregó de joves confrares 17,00 h. Org: Joves confrares

14 de Març Trobades Matrimonials 18,00 h. Org: Encontre Matrimonial

15 de Març Cafè You Cat 18,00 h. Org: Delegació Joventut Arquebisbat 

17 de Març  Eucaristia del Jubileu dels Perdons 19,00 h. Org: Parròquia Santa Anna

19 de Març Trobada d'Eso 10,30 h. Org: Delegació Joventut Arquebisbat 

22 de Març  Dinar de Fraternitat13,30 h. Org: Parròquia Santa Anna

24 de Març Eucarista del 35 aniversari Mons Oscar A. Romero 20,00 h. Org: Parròquia Santa Anna

25 de Març Celebració día d'Adsis 21,00 h. Org: Comunitats ADSIS

29 de Març Missa en Italià 18,00 h. Org: ACLICAT